Dienstbaar en deskundig sinds 1984

Een vleugje poëzie

Zoek het bij een goede vriend
u toegewijd
één die u niets verwijt
niets vraagt
niets raadt
maar u verdraagt
met uw beschreid gelaat.
Die
zelf zwijgzaam
u kent
voor wie gij zijt
en merkt dat het
- nog bevend -
bergop gaat.

Ida Gerhardt

Je bent voorbij
maar duurt met zoveel sporen
in onze harten en herinnering
nu wij je plots
maar niet geheel verloren
want alles wat een elk
van jou ontving
aan zorg en vriendschap en vertedering
blijft ons onverliesbaar toebehoren

Anton van Wilderode

“Het leven gaat verder”
zegt men
“je moet het verlies
een plaats geven”
zegt men
“je hebt toch nog …”
zegt men
je kind, zus, broer,
partner, ouder,
oma, opa, oom,
je tante, je vriend …

ze waren en zijn
onmisbaar
en toch
uit het zicht verdwenen

je dagen
zijn wankel
emoties een chaos
en vragen
krijgen geen antwoord

in de geborgenheid
van een kleine groep
mogen
en kunnen delen
kan terug
adem geven
en wat warmte
om het gemis
en het verlies
te helpen dragen

Monique Dujardin

Is er een kracht die geneest
als wij op de bodem van ons kunnen zijn?
als wij pijn hebben, ziek zijn
of eenzaam door de dagen gaan
is er een kracht
die ons doet opstaan?

Kom mij niet aan
met mooie woorden,
zeg niet dat lijden een zin heeft
een doel.

Als de afgrond zich opent en nergens houvast is
troost mij dan niet
met andermans pijn
kom mij niet aan
met schoonheid en zon.

Maar waak met mij
in de grot van de smart
begrijp de volle omvang
van mijn klacht
kleineer mij niet
laat mij mijn waardigheid.

Wie weet
in de nacht
tussen jou en mij
roert zich een kracht die geneest.

Catharina Visser

tijd heelt
geen wonden
tijd leert
je leven
met verdriet
en wachten
zeer geduldig
tot je weer
schoonheid ziet
en tot
de tederste
herinneringen
zo diep vertakt zijn
in je ziel
dat ze
die zere plekken
kunnen overgroeien

Kris Gelaude

Eeuwigheid

Dacht je dat al het grootste leven
dat hier op aarde heeft geleefd
ineens totaal is afgeschreven
ineens geen enkel nut meer heeft?

Dat alle liefde die zij gaven
hun wijsheid of hun droefenis
onder de aarde ligt begraven
en dat daar niets van over is?

Ze leven verder en ze slapen
niet één moment, geen enk’le stond,
Hij heeft de mensen
niet geschapen
om op te bergen in de grond.

Toon Hermans
Scroll naar top