Dienstbaar en deskundig sinds 1984

Ons aanbod

Open infomomenten

De open infomomenten zijn vanaf september 2021 terug opgestart.

Voor mensen die rouwen zijn er soms hoge drempels om naar anderen toe te stappen. Onze open infonamiddagen bieden hiervoor een alternatief. Op een neutrale en ongedwongen plek kan men, bij een kopje koffie of thee, maandelijks terecht voor

  • een kort gesprek
  • vragen allerhande
  • inlichtingen over onze werking

Bistro-IJssalon Kiosk
Kioskplaats, 85 – 87
2660 Hoboken
Halte van tram 2 en 4

Iedere laatste donderdag van de maand, van 14u tot 16u, behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties. Een afspraak maken voor een contact op een andere dag is eveneens mogelijk.

Bij de start van een nieuw werkjaar wordt steeds een open infoavond georganiseerd.

Rouwbezoeken

Een rouwbezoek kan enkel aangevraagd worden in functie van een latere eventuele deelname aan een ontmoetingsgroep.

Lotgenotengroepen

Volwassenen die recent of langer geleden iemand verloren hebben door de dood, komen samen in kleine groep (max. 10 personen). Onder begeleiding van twee teamleden kunnen ervaringen uitgewisseld worden. Daarbij ontstaan vaak diepgaande gesprekken waarbij herkenning en erkenning heel wat soelaas kunnen betekenen voor de deelnemers. Verschillende onderwerpen van gesprek zijn mogelijk. Voorbeeld van enkele thema’s: gevoelens van boosheid, opstandigheid en/of schuld, het opruimen van de kleren, reacties van de omgeving, moeilijke feestdagen, zingevingsvragen, enz. Door het delen van deze ervaringen en de steun die van lotgenoten kan uitgaan, worden telkens kleine stapjes gezet in het verwerken van het verlies. Er zijn twee soorten groepen: gesloten en open groepen.

Wat is een gesloten lotgenotengroep?

Met zes tot tien personen wordt een groep gestart die meestal zeven tot tien keer bijeenkomt. Een dergelijke groep is een gesloten groep. Dat betekent dat men zich inschrijft voor de volledige reeks bijeenkomsten en dat er onderweg geen nieuwe mensen bijkomen.

Wat is een open lotgenotengroep?

Een open groep verschilt met een gesloten groep doordat er geen beperking is van aantal deelnemers en men altijd naar zo een bijeenkomst kan komen of slechts af en toe.

Begeleiding

Dienstbaarheid en deskundigheid door jarenlange scholing en praktijk, zijn de kenmerken van al onze rouwbegeleiders.

Onkosten voor deelname aan een groep?

Hoe gek het misschien ook klinkt in deze tijden van winstbejag, stellen onze medewerkers graag hun kennis en tijd gratis ten dienste van mensen die het nodig hebben. Voor koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd, afhankelijk van de locatie.

Lotgenotengroepen 2022

De coronacrisis blijkt voor velen voorbij maar wij pleiten nog voor voorzichtigheid nu de herfst is begonnen en volgens wetenschappers het risico op besmetting en ziek worden nog niet geweken is.
Daarom is het momenteel nog onduidelijk of en wanneer onze lotgenotengroepen opnieuw van start kunnen gaan. Omdat we bezorgd zijn om ieders veiligheid en gezondheid plannen we tot eind 2021 geen bijeenkomsten. Begin 2022 bekijken we opnieuw wat op dat moment mogelijk is. Volg zeker ook onze actuele updates. Wie op zoek is naar een luisterend oor, kan intussen wel terecht bij de begeleiders van onze groepen, bij de telefoonpermanentie en per mail via info@rouwzorgvlaanderen.be

Naam E-mail Telefoon Beschikbaarheid
Noëlle Oboussier noelle.bbca@gmail.com 0474 67 23 08 op maandag en woensdag van 13.00 u tot 16.00 u
Geert Willems geert.willems@hotmail.com 0484 40 24 82 alle dagen van 20.00 u tot 22.00 u, behalve op dinsdag
Lya Taeymans lyataeymans@telenet.be 0485 51 01 42 op maandag van 19.00 u tot 20.00 u
Theo Decker par.dvh@skynet.be 0472 85 72 50
Riet Van Camp riet.vancamp@telenet.be 0485 80 78 97 alle dagen van 15.00 u tot 17.00 u

Op aanvraag

Het organiseren van een lotgenotengroep op andere plaatsen dan deze hierboven vermeld, kan op aanvraag ook besproken worden. Informatie via: info@rouwzorgvlaanderen.be

Vorming

Momenteel is er geen vorming gepland.

Regelmatig worden ook korte en langlopende vormingsmodules georganiseerd door Rouwzorg Vlaanderen vzw in samenwerking met eventuele andere partners. Gepersonaliseerde korte vormingen kunnen steeds aangevraagd worden. Meer informatie via info@rouwzorgvlaanderen.be
Scroll naar top